Previous slide
Next slide


Wstępne Konsultacje Rynkowe dotyczące cesji umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odnawialnego źródła energii. Miejsce przyłączenia – rozdzielnia 15kV w stacji należącej do PGE Dystrybucja SA 110/ 15kV Wysokie Mazowieckie lub w odległości nie większej niż 5 km od miejsca planowanej Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych („IMOK”)”.

Załączniki:
Ogłoszenie
Zgłoszenie udziału
Regulamin

Ogłoszenie ZP-5/2024

DOSTAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-4/2024

DOSTAWA KRUSZYW

Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-3/2024

ZAKUP STABILIZACJI, BETONU I MIESZANKI PIASKOWO-CEMENTOWEJ

Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-2/2024

,,Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Zaprojektowanie, Budowa i Uruchomienie IMOK w Wysokiem Mazowieckiem””

Link do prowadzonego postępowania

Zapytanie ofertowe:

„Przeprowadzenie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych składających się na Instalację Mineralizacji Odpadów Komunalnych, na terenie działki nr 152, obręb ewid. 0001 Wysokie Mazowieckie”

Zapytanie ofertowe – badanie gurntu
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Siatka odwiertów
Zestawienie obiektów budowlanych
Odpowiedzi na zapytania
Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie ZP-1/2024

,,Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem”

Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-4/2023

,,Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem”

Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-3/2023 na dostawę worków na odpady segregowane
Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-2/2023 na dostawę hurtową oleju napędowego
Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-1/2023 na dostawę krawężników granitowych
Link do prowadzonego postępowania

Ogłoszenie ZP-5/2022 na dostawę krawężników granitowych
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-5/2022
Specyfikacja warunków zamówienia ZP-5/2022
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie ZP-4/2022 Hurtowa dostawa oleju napędowego
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-4/2022
Specyfikacja warunków zamówienia ZP-4/2022
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie ZP-3/2022 Dostawa kruszyw
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3/2022
Specyfikacja warunków zamówienia ZP-3/2022
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie ZP-2/2022 Dostawa elementów betonowych
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-2/2022
Specyfikacja warunków zamówienia ZP-2/2022
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie ZP-1/2022 Dostawa kruszyw
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-1/2022
Specyfikacja warunków zamówienia ZP-1/2022
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Postępowanie sektorowe ZS-2/2021 Dostawa oleju opałowego lekkiego.
Zaproszenie
Formularz oferty
Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofertyOgłoszenie ZP-4/2021 Dostawa hurtowa oleju napędowego
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana Treści specyfikacji warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowyOgłoszenie ZP-3/2021 Dostawa śmieciarki finansowana w formie leasingu operacyjnego
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie
Wyjaśnienie treści SWZ
Wyjeśnienie treści SWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o wyniku postępowaniaOgłoszenie ZP-2/2021 DOSTAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH
Ogłoszenie BZP
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie ZP-1/2021 DOSTAWA KRUSZYW
Ogłoszenie BZP
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie
Wzór Umowy
Link do prowadzonego postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie sprzedaży środków trwałych 4/2/2020.
Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 4/2/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę hurtową oleju napędowego ZP-3/2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę hurtową oleju napędowego ZP-3/2020.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę hurtową oleju napędowego.

Ogłoszenie sprzedaży środków trwałych 4/2020.
Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 4/2020

Ogłoszenie sprzedaży środków trwałych 3/2020.
Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 3/2020
Zawiadomienie o sprzedaży środków trwałych 3/2020

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń do kotłowni osiedlowej w Wysokiem Mazowieckiem SEK-4/2020
Zaproszenie do składania ofert na dostawę kotłów – leasing.
Rys. 1 Schemat kotłowni.
Rys. 2 Plan kotłowni.
Rys. 3 Przekroje
Opis wykonawczy projektu.
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6
Załącznik nr. 7
Odpowiedź na zapytanie
Odpowiedź na zapytanie nr. 2
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty.

2 Ogłoszenie sprzedaży środków trwałych 2020.
2 Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 2020.

Ogłoszenie sprzedaży środków trwałych 2020.
Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych 2020.

Postępowanie na dostawę materiałów wod-kan na bieżące potrzeby działu SEK-3/2020.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów.
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę materiałów na bieżące potrzeby działu wod-kan.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszyw ZP-2/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-2/2020 na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę kruszyw.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszyw.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszyw.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę elementów betonowych ZP-1/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-1/2020 na dostawę elementów betonowych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę elementów betonowych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę elementów betonowych.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę elementów betonowych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych ZP-5/2019.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-5/2019 na dostawę paliw płynnych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę paliw płynnych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 589370 na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zamiatarki elewatorowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę sieci ciepłowniczej.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę elementów betonowych.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 520831 na dostawę elementów betonowych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę elementów betonowych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę elementów betonowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę elementów betonowych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę krawężników granitowych.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 520590 na dostawę krawężników granitowych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę krawężników granitowych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510045632 na dostawę kruszyw.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę kruszyw. (wersja DOC).
Zmiany i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.


Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów wod-kan SEK-2/2019.

Zaproszenie do składania ofert – materiały wod-kan
SEK-1/2019.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SEK-1/2019.

Zaproszenie do składania ofert.
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3