Previous slide
Next slide

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 6, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie;
NIP: 7221620331      REGON: 200410051
 

Telefony: 

Alarmowy: 603 560 182
Centrala: 86 275 08 88, 86 275 25 84
Sekretariat / Prezes: 86 275 08 88  wew. 22;
e-mail: sekretariat@zwkiec.pl
Główny Księgowy: 
86 275 08 88  wew. 23;
e-mail: gszepietowska@zwkiec.pl
Dział Księgowości: 
86 275 08 88  wew. 24-27;
e-mail: pjankowski@zwkiec.pl ; asienicka@zwkiec.pl
Dział Wodociągów Wiejskich: 
86 275 08 88  wew. 28;
e-mail: robod@op.pl
Dział Ciepłownictwa:
 86 275 08 88  wew. 28;
e-mail: cieplownictwo.wm@gmail.com
Dział Wodociągów i Kanalizacji: 86 275 08 88 wew. 29;
e-mail: zkarwowski@zwkiec.pl
Dział Oczyszczania
: 86 275 20 45;
e-mail: mmazgola@zwkiec.pl
Oczyszczalnia ścieków: 86 275 47 35;
e-mail: oczyszczalnia.wm@gmail.com

Kasa (ul. 1 Maja 6 Wysokie Mazowieckie): 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1100

Numery kont bankowych:

PKO BP Oddział Wysokie Maz.  54 1020 1332 0000 1102 0705 3111
Bank Spółdzielczy Wysokie Maz. 55 8774 0000 0002 6143 2000 0010