Previous slide
Next slide

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy o dofinansowanie

       W dniu 27 grudnia 2023 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane przez Zarząd Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki inwestycji pn. „Budowa Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Więcej informacji tutaj

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 11.08. 2023r (Or. 0052.25.2023) informuje, że upoważnieni pracownicy ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem w IV kwartale 2023r i w I, II, III kwartale do dnia 08.08.2024r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Więcej informacji tutaj Załączniki: Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków (wersja edytowalna) Upoważnienie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie do przeprowadzenia kontroli    

Czytaj więcej »

Informacja

     Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem przedstawia informację o rodzajach oraz wysokości cen i stawek opłat w związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Więcej informacji tutaj

Czytaj więcej »

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

     Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022r., powiększonych o 40%. Więcej informacji tutaj

Czytaj więcej »

Ogłoszenia

     Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1-go Maja 6 informuje, że od dnia 16 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Białostockiej 26 jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00 – 17:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 277-20-45  

Czytaj więcej »

Informacja dla odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego

     Informacja dla odbiorców ciepła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 poz. 1967) zgodnie z art. 8 ww. ustawy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedawca ciepła dokonuje rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust.1. Link do oświadczenia.

Czytaj więcej »