Menu Zamknij

Zamówienia publiczneOgłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych ZP-5/2019.
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-5/2019 na dostawę paliw płynnych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę paliw płynnych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 589370 na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę zamiatarki elewatorowej.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zamiatarki elewatorowej.

Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę sieci ciepłowniczej.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę elementów betonowych.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 520831 na dostawę elementów betonowych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę elementów betonowych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę elementów betonowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę elementów betonowych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę krawężników granitowych.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 520590 na dostawę krawężników granitowych.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę krawężników granitowych.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510045632 na dostawę kruszyw.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę kruszyw. (wersja DOC).
Zmiany i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.


Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów wod-kan SEK-2/2019.

Zaproszenie do składania ofert – materiały wod-kan
SEK-1/2019.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SEK-1/2019.

Zaproszenie do składania ofert.
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3