Menu Zamknij

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.Ogłoszenie o zamówieniu nr 513283 na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.
Specyfikacja istotnych warunków na dostawę kruszyw. (wersja DOC).
Zmiany i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę kruszyw.


Informacja z otwarcia ofert


Zaproszenie do składania ofert – materiały wod-kan.

Zaproszenie do składania ofert.
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3