Previous slide
Next slide

Informacja o pogorszeniu jakości wody na Gminie Wysokie Mazowieckie.

W wyniku kontroli jakości wody, w pobranej próbce stwierdzono obecność 4 bakterii coli. Uzyskany wynik mieści się w granicach błędu pomiarowego. Zakład natychmiast podjął czynności naprawcze. Woda zostanie ponownie poddana badaniom, a o wyniku powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Więcej informacji tutaj.