Previous slide
Next slide

Podpisanie umowy o dofinansowanie

       W dniu 27 grudnia 2023 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane przez Zarząd Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki inwestycji pn. „Budowa Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem” ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne.

Więcej informacji tutaj