Previous slide
Next slide

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 11.08. 2023r (Or. 0052.25.2023) informuje, że upoważnieni pracownicy ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem w IV kwartale 2023r i w I, II, III kwartale do dnia 08.08.2024r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

Więcej informacji tutaj

Załączniki:

Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków

Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków (wersja edytowalna)

Upoważnienie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie do przeprowadzenia kontroli