Previous slide
Next slide

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

     Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022r., powiększonych o 40%.

Więcej informacji tutaj