Previous slide
Next slide

Badania wody dla Gminy Zambrów

Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – czerwiec 2024
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – czerwiec 2024
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – czerwiec 2024
Przerwa w dostawie zimnej wody do miejscowości Bacze Mokre
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – kwiecień 2024
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – kwiecień 2024
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – luty 2024
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – luty 2024
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – luty 2024
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – grudzień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – grudzień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – grudzień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – październik 2023
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – sierpień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – sierpień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – sierpień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – czerwiec 2023
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – maj 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – maj 2023
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – maj 2023
Komunikat o poprawie jakości wody w wodociągu sieciowym w miejscowości Czerwony Bór
Komunikat o podjętych działaniach naprawczych w wodociągu sieciowym w miejscowości Czerwony Bór
Komunikat dot. warunkowej przydatności wody do spożycia w w. Czerwony Bór
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – kwiecień 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – marzec 2023
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – marzec 2023
Stacja Uzdatniania Wody Łosie Dołęgi – styczeń 2023
Stacja Uzdatniania Wody Przeździecko Mroczki – styczeń 2023
Stacja Uzdatniania Wody Poryte Jabłoń – styczeń 2023