Previous slide
Next slideOgloszenie
Ogloszenie


OGŁOSZENIE

Ogloszenie
Załączniki:
Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków (wersja edytowalna)
Upoważnienie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie do przeprowadzenia kontroli

Informacja


Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju LEGIONELLA.Zmiana adresu skrzynki pocztowej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2023 roku nastąpi zmiana naszego adresu skrzynki pocztowej.
Nowy adres e-mail: sekretariat@zwkiec.pl
INFORMACJE

Informacja Prezesa URE Informacja Prezesa URE

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA Z SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO


Informacja dla odbiorców ciepła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 poz. 1967) zgodnie z art. 8 ww. ustawy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedawca ciepła dokonuje rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust.1.

Link do oświadczeń:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

Ogłoszenia

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 06 lipca 2020r. kasa będzie czynna w godzinach od 7:00 do 11:00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 16 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Białostockiej 26 jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 13:00 – 17:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 277-20-45