Menu Zamknij

Taryfy

Taryfy dla Miasta Wysokie Mazowieckie
Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 23.03.2022r. do dnia 30.09.2022r.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.09.2022r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w ciepło obowiązująca od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca
od dnia 23.07.2021r do dnia 22.07.2024r r

Taryfa dla Gminy Wysokie Mazowieckie
Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca od 27.04.2021 do 26.04.2024r.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Brzóski-Flaki obowiązująca od dnia 02.06.2021r. do dnia 01.06.2024r. .

Taryfa dla Gminy Zambrów
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca
od dnia 01.05.2021r. do dnia 30.04.2024r.

Taryfa dla Gminy Klukowo
Taryfa zbiorewego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Klukowo obowiązująca od 01 listopada 2021 na okres trzech lat
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca
od dnia 29.12.2018r. do dnia 28.12.2021r.