Menu Zamknij

Taryfy

Taryfy dla Miasta Wysokie Mazowieckie
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w ciepło obowiązująca od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca
od dnia 23.07.2021r do dnia 22.07.2024r r

Taryfa dla Gminy Wysokie Mazowieckie
Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca od 27.04.2021 do 26.04.2024r.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Brzóski-Flaki obowiązująca od dnia 02.06.2021r. do dnia 01.06.2024r. .

Taryfa dla Gminy Zambrów
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca
od dnia 01.05.2021r. do dnia 30.04.2024r.

Taryfa dla Gminy Klukowo
Taryfa zbiorewego zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Klukowo obowiązująca od 01 listopada 2021 na okres trzech lat
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca
od dnia 29.12.2018r. do dnia 28.12.2021r.