W dniu 10.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją nr BI.RET.070.379.2018.TR ogłosił
taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Taryfa w załączeniu.

W dniu 16.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją nr BI.RET.070.535.2018.TR ogłosił
taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wysokie Mazowieckie.

Taryfa w załączeniu.

W dniu 10.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją nr BI.RET.070.425.2018.TR ogłosił 
taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zambrów.

Taryfa w załączeniu.